Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 1

Thuộc chủ đề: Toán

Tác giả: TH Nguyễn Văn Dinh

- Biết đếm số lượng đồ vật, nhận biết vị trí, đọc, viết được số 10. - Phát triển năng lực tư duy và lập luận, năng lực toán học, năng lực giao tiếp.


Học trực tuyến

Tải về