Trước thực trạng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra vẫn còn đang diễn biến phức tạp, ngành giáo dục Long An đã có nhiều phương án phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 03/02 đến ngày 08/02/2020. Nhằm đảm bảo việc ôn tập cho học sinh trong thời gian tạm nghỉ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cấp bách xây dựng hệ thống kho học liệu dùng để chứa giáo án Elearning trên mạng, giúp các em có thể tự ôn luyện tại nhà. Để thực hiện việc ôn luyện hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo như sau:

     1. Địa chỉ để học sinh và giáo viên có thể vào học tập, nghiên cứu: http://khohoclieu.longan.edu.vn 

     2. Bổ sung bải giảng vào hệ thống:

     2.1. Đối với các trường trực thuộc:

     - Hiệu trưởng các trường chỉ đạo khẩn giáo viên của trường ở tất cả các bộ môn tự tạo ra các bài giảng elearning bằng cách:

     + Dùng phần mềm Adobe Presenter để tạo ra giáo án (chuyển sang chuẩn SCORM),

     + Hoặc, tổ chức dạy trực tiếp trên bảng đen, dùng máy quay phim hoặc điện thoại thông minh quay lại việc giảng dạy, sau đó chuyển đổi thành chuẩn SCORM;

     Ưu tiên thực hiện các bài giảng của các tiết học thuộc tuần hiện hành theo phân phối chương trình đã quy định từ đầu năm. Giáo án yêu cầu giao nhiều bài tập cho học sinh tự rèn luyện tại nhà. Ngoài ra, giáo viên có thể tạo thêm các bài giảng nâng cao, hướng dẫn chuyên sâu cho học sinh.

     Ban giám hiệu tổ chức cho giáo viên tin học đưa giáo án (upload) lên khohoclieu.longan.edu.vn. Cách thức upload theo tài liệu hướng dẫn đính kèm. Bài giảng có thể trùng giữa các trường, đề nghị các trường đặt tên tiết học theo quy tắc sau: Tentiethoc_Tentruong_Tenhuyen để học sinh có thể dễ dàng chọn để học. Đối với một môn ở một khối của trường, chỉ cần chọn ra 01 giáo án (Có thể có nhiều giáo án của nhiều giáo viên cùng tiết) cho từng tiết, ban giám hiệu sẽ chọn giáo án thích hợp để upload.

     Thông báo cho học sinh các lớp của trường vào http://khohoclieu.longan.edu.vn để tự học.

     2.2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo:

     - Chỉ đạo các trường tiểu học, THCS trực thuộc Phòng thực hiện các bước như các trường trực thuộc Sở ở mục 2.1.

     - Cử cán bộ phụ trách chuyên môn tiểu học, THCS của Phòng theo dõi đôn đốc các trường thực hiện.

     3. Thời gian thực hiện:

     - Giáo án của tiết học gần nhất phải được hoàn thành và upload lên mạng muộn nhất là 12 giờ 00, ngày 10/2/2020.

     - Các bài giảng của các tiết học sau đó sẽ tiếp tục thực hiện ngay theo đúng phân phối chương trình cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

Danh mục tin tức

Liên kết website