Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 1

Thuộc chủ đề: Tiếng Việt

Tác giả: TH Nguyễn Văn Dinh

- Nhận biết, đọc, viết đúng âm và chữ cái kh, m. - Đọc được bài tập đọc Đố bé. - Phát triển năng lực tư duy, năng lực giao tiếp.


Học trực tuyến

Tải về