Hội Khuyến học tỉnh Long An vận động hơn 160 tỉ đồng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài

Ngày 08/01, Hội Khuyến học tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa IV (nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm thảo luận đóng góp ý kiến và báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh làm tốt công tác phát triển hội, công tác khuyến học, khuyến tài và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình học tập. Đến nay, toàn tỉnh có 2.586 tổ chức hội, 1.594 chi hội, 922 ban khuyến học. Phát triển mới 21.705 hội viên, nâng tổng số hội viên trong tỉnh lên 479.360 người, đạt 31,96% dân số; cấp phát 254.949 thẻ hội viên, đạt 53,19% hội viên. Toàn tỉnh có 368.390 gia đình học tập, 250 dòng họ học tập và 1.017 cộng đồng học tập.

Trong năm qua, các cấp Hội đã tích cực vận động quỹ được trên 160 tỉ đồng, tiến hành cấp phát 26.255 suất học bổng và 146.317 phần quà cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 54 tỉ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa ghi nhận những kết quả mà Hội khuyến học tỉnh đã đạt được trong năm 2019

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong đánh giá cao kết quả Hội Khuyến học tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị tổ chức Hội các cấp trong năm 2020 tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội đề ra. Tập trung tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và văn bản số 2404-CV/TU ngày 11/7/2019 của BTV Tỉnh ủy Long An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tập trung triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tuyên dương các mô hình học tập tiêu biểu xuất sắc cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp nhất là các Huyện hội còn thiếu cán bộ. Bố trí cán bộ Hội các xã, phường, thị trấn nơi chưa có cán bộ Hội và một số chi hội cơ sở, hình thành các chi tổ Hội gắn với tổ dân cư trên địa bàn, không ngừng nâng cao chất lượng công tác Hội.

Liên kết website