Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) – Tiết 41, tuần 30 – Trường THCS Trương Văn Bang

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 9

Thuộc chủ đề: Lịch sử

Tác giả: TK THCS Trương Văn Bang CGHọc trực tuyến

Tải về