VẬT LÝ 6 - TIẾT 26 - BÀI 22. NHIỆT KẾ - THANG NHIỆT ĐỘ - TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG - TÂN TRỤ

VẬT LÝ 6 - TIẾT 26 - BÀI 22. NHIỆT KẾ - THANG NHIỆT ĐỘ - TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG - TÂN TRỤ

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 6

Thuộc chủ đề: Vật lý

Tác giả: TK THCS Lê Đại Đường

VẬT LÝ 6 - TIẾT 26 - BÀI 22. NHIỆT KẾ - THANG NHIỆT ĐỘ - TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG - TÂN TRỤ


Học trực tuyến

Tải về