Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 1

Thuộc chủ đề: Toán

Tác giả: TH BÌnh Hòa Tây

Giúp HS biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 3. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 1, 2, 3. Đọc viết được các số 1, 2, 3. Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 1,2,3. Phát triển được năng lực toán học.


Học trực tuyến

Tải về