TIẾT 5- BÀI: ÔN BÀI HÁT VỚI NỤ CƯỜI VÀ TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 2 NGHỆ SĨ VỚI CÂY ĐÀN

TIẾT 5- BÀI: ÔN BÀI HÁT VỚI NỤ CƯỜI VÀ TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 2 NGHỆ SĨ VỚI CÂY ĐÀN

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 9

Thuộc chủ đề: Âm nhạc

Tác giả: TK Trường THCS Tân Đức

BÀI: ÔN BÀI HÁT VỚI NỤ CƯỜI VÀ TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 2 NGHỆ SĨ VỚI CÂY ĐÀN


Học trực tuyến

Tải về