Tiết 25: Ôn tập bài hát Ngày đầu tiên đi học.Ôn TĐN số 7 -Âm nhạc 6- Trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu-Tân Trụ

Ôn tập bài hát Ngày đầu tiên đi học.Ôn TĐN số 7. Âm nhạc thường thức: giới thiệu nhạc sĩ Moza

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 6

Thuộc chủ đề: Âm nhạc

Tác giả: TK Trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu

GV: Nguyễn Thị Mỹ Duyên


Học trực tuyến

Tải về