Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 8

Thuộc chủ đề: Tiếng Anh

Tác giả: TK Trường THCS Long Hậu

Tiếng Anh 8 - Tiết 81 - Unit 12: A vacation abroad (speak) - THCS Long Hậu


Học trực tuyến

Tải về