Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

GDCD 8 _ Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 8

Thuộc chủ đề: Giáo dục công dân

Tác giả: TK Trường TH&THCS Trường Bình

GDCD 8 _ Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác


Học trực tuyến

Tải về