Phép cộng trong phạm vị 100 (cộng không nhớ) - Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Thị xã Kiến Tường

Phép cộng trong phạm vị 100 (cộng không nhớ) - Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Thị xã Kiến Tường

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 1

Thuộc chủ đề: Toán

Tác giả: TK TH Nguyễn Tấn Kiều KT

Phép cộng trong phạm vị 100 (cộng không nhớ) - Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Thị xã Kiến Tường


Học trực tuyến

Tải về