Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 9

Thuộc chủ đề: Âm nhạc

Tác giả: TK THCS Lê Hữu Nghĩa

ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4. ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: MỘT SỐ CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA


Học trực tuyến

Tải về