Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 3

Thuộc chủ đề: Toán

Tác giả: TK TH Châu Thị Kim

HS biết nhân sô có bốn chữ số với số có một chữ số có nhớ 2 lần.


Học trực tuyến

Tải về