MĨ THUẬT 8_Tuần 28_tiết 28_ giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người ( tiết 1)_TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG_TÂN TRỤ

MĨ THUẬT 8_Tuần 28_tiết 28_ giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người ( tiết 1)_TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG_TÂN TRỤ

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 8

Thuộc chủ đề: Mỹ thuật

Tác giả: TK THCS Lê Đại Đường

MĨ THUẬT 8_Tuần 28_tiết 28_ giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người ( tiết 1)_TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG_TÂN TRỤ


Học trực tuyến

Tải về