Lịch sự với mọi người (tiết 1)- lớp 4

Giáo dục HS biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người; biết cư xử lịch sự với mọi người xung quanh

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 4

Thuộc chủ đề: Đạo đức

Tác giả: TK trường TH&THCS Vĩnh Thuận

LỚP 4- ĐẠO ĐỨC (tiết 1)


Học trực tuyến

Tải về