Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 5

Thuộc chủ đề: Kể chuyện

Tác giả: TK TH Huynh Van Danh

Học sinh kể lại câu chuyện được chứng kiến hoặc tham gia với một trong ba đề ở SGK


Học trực tuyến

Tải về