Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 5

Thuộc chủ đề: Chính Tả

Tác giả: TK TH Châu Thị Kim

Giúp học sinh viết đúng chính tả bài Hà Nội. Làm bài tập viết đúng tên riêng.


Học trực tuyến

Tải về