Công Nghệ 9 - Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển 2 đèn (tiết 3) - Trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu - Huyện Tân Trụ

Công Nghệ 9 - Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển 2 đèn (tiết 3) - Trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu - Huyện Tân Trụ

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 9

Thuộc chủ đề: Công nghệ

Tác giả: TK Trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu

GV: Phan Thị Mười


Học trực tuyến

Tải về