Chính tả (nghe-viết). Bài: Hà Nội - Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Thị xã Kiến Tường

Chính tả (nghe-viết). Bài: Hà Nội - Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Thị xã Kiến Tường

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 5

Thuộc chủ đề: Tiếng Việt

Tác giả: TK TH Nguyễn Tấn Kiều KT

Chính tả (nghe-viết). Bài: Hà Nội - Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Thị xã Kiến Tường


Học trực tuyến

Tải về