Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 9

Thuộc chủ đề: Hóa học

Tác giả: TK Nguyễn Quang Kiệt

TIẾT 35: CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ


Học trực tuyến

Tải về