Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 12

Thuộc chủ đề: Địa Lý

Tác giả: TK THPT Hậu Nghĩa

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa - Tính chất nhiệt đới - Lượng mưa độ ẩm - Gió mùa


Học trực tuyến

Tải về