Bai 45: Nguồn gốc cây trồng _ Sinh học 6_THCS Thị Trấn Tân Trụ

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

3.Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 6

Thuộc chủ đề: Sinh học

Tác giả: TK THCS Thị Trấn Tân Trụ

Nguồn gốc cây trồng- Sinh học 6


Học trực tuyến

Tải về