Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 12

Thuộc chủ đề: Sinh học

Tác giả: TK THPT Hậu Nghĩa

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật – Sinh học 12. Bài học gồm các nội dung: - Tỉ lệ giới tính - Nhóm tuổi - Sự phân bố cá thể của quần thể - Mật độ cá thể của quần thể


Học trực tuyến

Tải về