Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 12

Thuộc chủ đề: Lịch sử

Tác giả: TK THPT An Ninh

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)


Học trực tuyến

Tải về