Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 10

Thuộc chủ đề: Sinh học

Tác giả: TK THCS & THPT Lương Hòa

Bài 22: DINH DƯỠNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT.


Học trực tuyến

Tải về