Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 5

Thuộc chủ đề: Tin học

Tác giả: TK Trường TH&THCS Nguyễn Văn Hiển

Làm quen với bảng tính: Khởi động, sử dụng một số thanh công cụ trên bảng tính, tạo một bảng tính mới,..


Học trực tuyến

Tải về