Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 7

Thuộc chủ đề: Vật lý

Tác giả: TK Trường THCS Tân Bửu

Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện; Dòng điện trong kim loại


Học trực tuyến

Tải về