Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 10

Thuộc chủ đề: Giáo dục công dân

Tác giả: TK THPT Hậu Nghĩa

1. Về kiến thức. - Hiểu được thế nào là tình yêu, tình yêu chân chính, hôn nhân, gia đình - Biết được các đặc trưng tốt đẹp tiến bộ của các chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay. - Nêu được các chức năng cơ bản của gia đình - Hiểu được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình. 2. Về kĩ năng. - Biết nhận xét, đánh giá một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình. - Thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình 3. Về thái độ. - Đồng tình, ủng hộ các quan niệm đúng đắn về tình yêu, hôn nhân, gia đình - Yêu quý gia đình.


Học trực tuyến

Tải về