Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 4

Thuộc chủ đề: Khoa học

Tác giả: TK Tiểu học Phước Lợi

Nêu được ví dụ về các vật tự phát sáng và các vật được chiếu sáng


Học trực tuyến

Tải về