Âm nhạc Lớp 4 - Ôn bài hát Bàn tay mẹ; Tập đọc nhạc số 6 Múa vui - TH Bình Hoà Tây - huyện Mộc Hoá

Hướng dẫn học sinh đọc nhạc đúng cao độ và ghép lời ca. Biết kết hợp vỗ đệm của bài tập đọc nhạc số 6. 

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 4

Thuộc chủ đề: Âm nhạc

Tác giả: TK TIỂU HỌC BÌNH HÒA TÂY, HUYỆN MỘC HÓA

Hướng dẫn học sinh đọc nhạc đúng cao độ và ghép lời ca. Biết kết hợp vỗ đệm của bài tập đọc nhạc số 6.


Học trực tuyến

Tải về