ÂM NHẠC 8_Tuần 28_ Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta_TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG_TÂN TRỤ

ÂM NHẠC 8_Tuần 28_ Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta_TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG_TÂN TRỤ

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 8

Thuộc chủ đề: Âm nhạc

Tác giả: TK THCS Lê Đại Đường

ÂM NHẠC 8_Tuần 28_ Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta_TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG_TÂN TRỤ


Học trực tuyến

Tải về